Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Nacionalno preverjanje znanja se v 6. in 9. razredu opravlja pisno in je za vse učence obvezno. Ob koncu drugega obdobja se NPZ izvaja iz slovenščine, matematike in tujega jezika, ob koncu tretjega obdobja pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister za šolstvo v mesecu septembru. Na naši šoli se bo kot tretji predmet izvajala fizika. Dosežki učenca pri NPZ ne vplivajo na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri določenem predmetu, in ne na uspešen zaključek osnovne šole. Vrednotenje nalog se izvede elektronsko v skladu z navodili za vrednotenje nalog. V začetku junija 2023 bomo imeli starši učencev 6. in 9. razreda možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge. Vpogled za starše poteka v šoli, obvestilo o vpogledu pa bo objavljeno na šolski spletni strani. Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Informacije za učence in starše 2022/2023, ki jo najdete na spletni strani: http://www.ric.si.

KOLEDAR NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

 

6. razred

Datum Aktivnost
30. november 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda,
ki bodo opravljali NPZ
7. maj 2024 NPZ iz slovenščine
9. maj 2024 NPZ iz matematike
13. maj 2024 NPZ iz tujega jezika
7. junij 2024 Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
7. junij–11. junij 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 6. razredu
19. junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v
6. razredu
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev 6. razreda pri NPZ

9. razred

Datum Aktivnost
1. september 2023 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega
predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo
znanje učencev 9. razreda
30. november 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda,
ki bodo opravljali NPZ
7. maj 2024 NPZ iz slovenščine
9. maj 2024 NPZ iz matematike
13. maj 2024 NPZ iz likovne umetnosti
3. junij 2024 Šola seznani učence z dosežki pri NPZ
3. junij–5. junij 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene
pisne naloge NPZ v 9. razredu
11. junij 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v
9. razredu
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ
Teden A

Teden B velja
od 10. 6. do 14. 6. 2024
Dostopnost