Nošenje mask v šoli

Objavljamo izvleček iz okrožnice MIZŠ z dne 18. 9. 2020.

Določila in izjeme, ki so pomembne za področje vzgoje in izobraževanja, so v Odloku Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-Cov-2 zapisane s sledečo dikcijo (navedba iz »ODLOKA o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 18. 9. 2020«):

2. člen
(1) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.
(2) Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.
(3) Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala) ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen se ta odlok ne uporablja za:
– osebe, vključene v vzgojno-izobraževalne programe v zavodih do vključno 6. razreda osnovne šole,
– vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
– učitelje do vključno 6. razreda osnovne šole, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje,
– učence od 7. razreda osnovne šole dalje in dijake srednjih šol, če je pri izobraževalni dejavnosti možno zagotoviti vsaj 1,5 m medosebne razdalje,
– osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

(2) Za osebe iz prejšnjega odstavka se glede uporabe zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Gremo peš s kokoško Rozi

Učenci in učitelji OŠ Beltinci bomo obeležili Evropski teden mobilnosti, ki je od 16. 9. do 22. 9. 2020. Na naši šoli bomo izvajali aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020.

Namen aktivnosti je učencem in učenkam približati trajnostne, aktivne oblike prihoda v šolo in v popoldanskem času ter doseči spremembe potovalnih navad.

Naloga učencev (s pomočjo staršev in učiteljev) je v šolo prihajati peš, s kolesom, skirojem ali z avtobusom.

Nalogi staršev, da otroke spodbujajo k aktivnemu prihodu v šolo in na popoldanske dejavnosti ter vzgajajo in spremljajo svoje otroke s svojim zgledom.

Projekt Trajnostna mobilnost v osnovni šoli je na razpolago vsem šolam, ki želijo sodelovati pri spodbujanju sprememb potovalnih navad osnovnošolcev v smislu zmanjšanja motoriziranega prometa v okolici šol, spodbujanja gibanja otrok, krepitev zdravja otrok, zmanjšanja okoljskih obremenitev …

Koordinatorke projekta na OŠ Beltinci: mag. Andrejka Zver – III. triada, mag. Janja Horvat – II. triada, Andreja Strniša – I. triada

Delovanje šolske knjižnice v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Delo šolske knjižnice bo do nadaljnjega potekalo po priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer bomo upoštevali:

  • umivanje in razkuževanje rok pred vstopom,
  • manjše število učencev naenkrat v prostoru (6 učencev),
  • obvezna uporaba maske,
  • zagotavljanje varnostne razdalje 1,5 m,
  • karantena knjig (3 dni),
  • izvajanje KIZ ur v rdeči dvorani, kjer je možno zagotoviti razdaljo, po dogovoru tudi v matični učilnici,
  • umivanje ali razkuževanje rok po obisku.

Podrobnejše informacije, urnik obiska … najdete v priponki.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Športni dan za učence 6. razredov

V torek, 8. 9. 2020, bo za učence 6. razredov športni dan – preverjanje plavanja.

Učenci v šolo pridejo kot običajno.

Odhod v Moravske Toplice je ob 8.15 z avtobusne postaje pri šoli; povratek v Beltince je ob 12.00.

Za malico je poskrbljeno, po športnem dnevu pa lahko učenci v šoli opravijo kosilo.

V primeru slabega vremena se športni dan izvede v notranjih bazenih kompleksa Terme 3000.

Vodja športnega dne: Zoran Kos

Začetek šolskega leta 2020/2021

Spoštovani učenci in starši.

Objavljamo informacije za začetek šolskega leta 2020/2021:
urniki za vse učence šole so objavljeni kot priloga na koncu obvestila,
učenci pridejo v šolo do 8.10, s sabo imajo potrebščine za pouk po torkovem urniku,
– učenci se pred poukom preobujejo v šolske copate,
– učenci vstopajo v šolo in iz nje pri različnih vhodih:
          * 1. razred: vhod za 1. razred
          * 2. in 3. razred: garderoba za 2. in 3. razred
          * 4. in 5. razred: garderoba za 4. in 5. razred
          * 6. in 7. razred: garderoba za 6. in 7. razred
          * 8. in 9. razred: garderoba za 8. in 9. razred
          * ostali: glavni vhod

učenci 3. razreda se v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri zberejo v garderobi 3. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
 učenci 6. razreda se v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri zberejo pred garderobo 6. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
– za učence bodo v torek organizirani vsi obroki razen zajtrka in popoldanske malice,
– izvajalo se bo podaljšano bivanje (starši, ki pridejo po otroke v OPB, jih počakajo pred vhodom 1. razreda),
jutranje varstvo se prične izvajati v sredo, 2. 9. 2020,
prvi teden predur ni,
vozni red je enak kot v šolskem letu 2019/2020 (glej prilogo),
učenci na avtobusih uporabljajo maske in v skupnih prostorih šole (glej prilogo),
avtobusi za preduro v 1. šolskem tednu (1.–4. 9. 2020) ne bodo vozili,
– pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se bo začel izvajati s ponedeljkom, 7. 9. 2020.

Sprejem prvošolčkov bo v torek, 1. 9. 2020, ob 9. uri na šolskem dvorišču.

BODITE POZORNI NA SPREMENJEN PROMETNI REŽIM na šolskem dvorišču.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

Vodstvo šole

Priloge:
urnik razredne stopnje (1.-5. razred)
urnik predmetne stopnje (6.-9. razred)
urnik obveznih izbirnih predmetov (III. triada)
urnik neobveznih izbirnih predmetov (I. in II. triada)
vozni red avtobusov
Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2
šolski koledar 2020/2021

Stran spremenjena v torek, 1. 9. 2020, ob 7.20.

Zaključek bralnega projekta Naša mala knjižnica

Mednarodni projekt Naša mala knjižnica je že več kot desetletje namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. Projekt, ki ga podpira Evropska komisija, je namenjen najmlajšim bralcem, od vrtca do 5. razreda osnovne šole.
Otroke skozi šolsko leto pospremi skrben izbor mladinske literature priznanih slovenskih in tujih avtorjev, v letošnjem šolskem letu 2019-2020 so to bile zanimive zgodbe v šestih izbranih knjigah iz Slovenije, Litve, Italije, Norveške in Estonije: Ida Mlakar Črnič: Tu blizu živi deklica, Jana Bauer: Ding dong zgodbe, Kestutis Kasparivičius: Kratke zgodbe, Alf Proysen: Čajna ženička, Susanne Mattiangeli: Učiteljica, Piret Raud: Prismuknjene zgodbe.
Tudi učenci OŠ Beltinci so se letos ponovno vključili v branje v Naši mali knjižnici. Čeprav je naše dejavnosti prekinila epidemija, so učenke, ki so vztrajale do konca, opravile večino predpisanih dejavnosti in tako 22. junija 2020 prejele bralno priznanje. To so: Zarja Vereš, Jana Bugar Glavač, Nuša Škafar in Lea Mikič iz 5. razreda.
Sodelovanje v bralnem projektu Naša mala knjižnica spodbuja branje in otroško ustvarjalnost ter razširja znanje o avtorjih in ilustratorjih. Želimo si, da se branju v Naši mali knjižnici v naslednjem šolskem letu pridruži več učencev kot letos.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Dostopnost