Izposoja tabličnih računalnikov

Spoštovani starši.

Obveščamo vas, da bomo prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda tablične računalnike za delo na daljavo delili v ponedeljek, 2. 11. 2020, od 8. do 10. ure v jedilnici šole.

Vodstvo šole

Pouk na daljavo od 19. 10. 2020 naprej

Spoštovani učenci.

Podajamo vam nekaj informacij v zvezi z izvedbo pouka na daljavo:
– pouk poteka po urniku oddelka v spletnih učilnicah eAsistenta (XOOLTIME) in Microsoft Teams;
– učenci ste bili z delom na daljavo predhodno seznanjeni in poučeni v šoli;
– učenci sledite navodilom učiteljev, ki so dosegljivi preko eAsistenta vsak dan od 8.00 do 16.00;
– v primeru nedelovanja storitev za delo na daljavo naloge opravite kasneje, ko bodo storitve na voljo;
– v primeru težav se preko Komunikacije v eAsistentu obrnite na razrednika in/ali učitelje, ki vas poučujejo
– redno spremljate obvestila na spletni strani šole.

Želimo vam uspešno učenje na daljavo!

Vodstvo šole

Prilogi:
Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo
Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo

Objavljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.12.
Posodobljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 12.57.

Oktobrski utrinki v šolski knjižnici

Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. Letošnji je bil zelo drugačen. Novi koronavirus in zahteve, ki jih moramo upoštevati v šoli, pri delu v razredu in v šolski knjižnici ter vsakdanjem življenju so korenito spremenile tudi vse načrtovane dejavnosti. Kljub temu nam je v začetku meseca, ko število okuženih še ni bilo tako visoko in ko se učenci predmetne stopnje še niso šolali na daljavo, uspelo izvesti nekaj ur v šolski knjižnici. Pogovarjali smo se o domačem branju, o pomenu vsakodnevnega branja, učenci pa so si izposodili knjige za branje doma.

Pri delu v šolski knjižnici upoštevamo priporočila zdravstvene stroke. Učenci 1. razreda so postali člani šolske knjižnice in si začeli redno izposojati slikanice za branje doma. Tudi učenci od 2. do 5. razreda so si začeli redno izposojati knjige za prostočasno branje in Bralno značko. Tudi nekateri učenci predmetne stopnje so si izposodili vsaj eno knjigo domačega branja. Začeli smo z branjem knjig za tekmovanje za Cankarjevo priznanje. Nekateri bralni načrti bodo, žal, morali počakati, npr. branje v Naši mali knjižnici, projekt Rastem s knjigo in obisk Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti.

Ne vemo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Ne vemo, če oz. kdaj bomo znova stopili na tirnice, po katerih smo hodili nekoč. Zanesljivo pa lahko pritrdimo misli Matta Haiga iz knjige Zapisi o živčnem planetu, ki pravi: Branje ni pomembno, ker bi ti pomagalo do službe. Pomembno je, ker ti daje prostor, da obstajaš onkraj dane resničnosti. Tako se ljudje povezujejo. Tako se umi prepletajo. Sanje. Empatija. Razumevanje. Beg. Branje je ljubezen v akciji.

Želimo vam mirne in varne jesenske počitnice ter obilico lepih trenutkov ob branju knjig!

Foto utrinki so na ogled v galeriji.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda, tj. razredna stopnja, se izobražujejo v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda, tj. predmetna stopnja, se izobražujejo na daljavo.

Delo na daljavo za predmetno stopnjo
Pouk bo potekal preko spletnih učilnic Xooltime v eAsistentu (enako kot spomladi 2020). Dodatne informacije o poteku pouka bo šola objavljala na spletni strani, vsa dodatna navodila za učence pa bodo le-ti dobili od učiteljev v spletnih učilnicah.

Prevozi, prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje za razredno stopnjo
Avtobusov za preduro ni, ostali prevozi potekajo po ustaljenem voznem redu.
Prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekajo kot običajno.

POMEMBNO:
Predure za razredno stopnjo se v omenjenem tednu NE izvajajo.
Vse interesne dejavnosti v omenjenem tednu ODPADEJO .

Ostanimo zdravi.

objavljeno: 15. 10. 2020 ob 13.30
dopolnjeno: 16. 10. 2020 ob 12.45

Vodstvo šole

Barbapapa

V ponedeljek, 12. oktobra 2020, nas ni pregnalo niti turobno vreme, niti varnostni ukrepi. S petošolci, ki se učijo nemščine kot prvega tujega jezika, smo se kot že nekaj let zapovrstjo srečali v družbi risanih junakov družine Barbapapa. Ogledali smo si nekaj risank, rešili delovni list, potem pa izdelali vsak svojega najljubšega junaka.

Lidija Pelcl Mes

Naravoslovni dan 4. razred

V četrtek, 8. 10. 2020, so imeli učenci 4. razreda delni naravoslovni dan. Tema naravoslovnega dneva je bila PREPREČEVANJE POŠKODB. Izvedli smo ga v sodelovanju z Zdravstvenim domom Murska Sobota, ki v okviru programa  Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov izvaja delavnice na šolah.

G.  Tomaž Čarni je učencem  v dveh šolskih urah skozi zanimive primere, podkrepljene s praktičnimi prikazi, predstavil  najpogostejše poškodbe, ki se nam lahko kadarkoli zgodijo, ter jih naučil, kako morajo ukrepati  pri posamezni poškodbi . Tako so učenci spoznali, kaj storiti ob padcih, prometnih nesrečah,  zadušitvah, opeklinah, poškodbah z ostrim predmetom ipd.  Na koncu je  sledil še kviz, pri katerem so učenci preverili svoje pridobljeno znanje.

Mihaela Janc

Več fotografij v galeriji.

Ključne besede: naravoslovni dan, preprečevanje poškodb
Kategorije: izobraževanje, pouk, naravoslovni dan, primer rabe

Ukrotimo miško in tipkovnico

Pravimo, da so današnji otroci digitalni domorodci. V primeru t. i. tehnologije na dotik (touchscreen technology) je skoraj naravno, da znajo upravljati naprave s prsti – drsati po zaslonu, se premikati po strani, povečevati, zmanjševati, sukati, premikati predmete … Dostopnost in razširjenost naprav s tehnologijo na dotik pa pomeni, da imajo otroci veliko manj priložnosti uporabljati samo miško in tipkovnico. 

Sposobnost dela z miško in tipkovnico je uporabna pri različnih dejavnostih, kot so npr. igranje igric, navigacija po spletnih straneh, izdelava digitalnih slik in kot taka lahko posredno vpliva na njihovo delo v prihodnosti. Uporaba miške in tipkovnice namreč ni samoumevna in enostavna. Učenci morajo znanje dela z miško in tipkovnico usvojiti z uporabo sámo. Naučiti se morajo nadzorovati miškin kazalec, klikniti, dvoklikniti, troklikniti, klikniti z desno miškino tipko, klikniti in potegniti, drsati, uporabljati miškin kolešček, najti tipke na tipkovnici, usvojiti pravo kombinacijo tipk, da natipkajo posamezne znake, ločila … Da bi miško in tipkovnico obvladali, potrebujejo čas in vajo. 

Tako smo v prejšnjih tednih v 4. in 7. razredih nekaj ur namenili urjenju dela z miško in tipkovnico. Igrali smo različne igre, v katere smo vključili slovenščino,  razvijali socialne veščine, si med seboj pomagali, razvijali ročne spretnosti … in se ob tem dobro zabavali. V 7. razredih smo vključili še varno rabo interneta, spoznavali pomen končnic pri datotekah, dodali pa smo še ščepec urejevalnika besedil in Teamsov.

Sonja Kepe

Fotografije so dosegljive v galeriji s klikom na manjšo sliko.

Ključne besede: miška, tipkovnica, tehnologija, računalniško opismenjevanje
Področje: računalništvo, primer dobre prakse, izobraževanje

Dostopnost