Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Spoštovani učenci in starši.

Počitnice se iztekajo, približuje se prvi šolski dan.

Objavljamo aktualne informacije za novo šolsko leto:
urniki za vse učence šole bodo objavljeni v eAsistentu v četrtek, 31. 8. 2023, po 9. uri na tej povezavi (povezava je navedena tudi na koncu tega prispevka),
učenci pridejo v šolo 1. 9. 2023 do 8.10, s sabo imajo potrebščine za pouk po petkovem urniku,
 učenci 6. razreda se 1. 9. 2023 ob 8. uri zberejo pred garderobo 6. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
– za učence bodo prvi šolski dan organizirani vsi obroki razen zajtrka in popoldanske malice,
– izvajalo se bo podaljšano bivanje (starši, ki pridejo po otroke v OPB, jih počakajo pred vhodom 1. razreda),
jutranje varstvo se prične izvajati v ponedeljek, 4. 9. 2023,
– prvi teden predur ni,
obvezni izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razrede se začnejo izvajati z 11. 9. 2023,
neobvezni izbirni predmeti za 1., 4., 5. in 6. razrede se začnejo izvajati z 11. 9. 2023,
dodatni in dopolnilni predmeti se začnejo izvajati z 11. 9. 2023,
vozni red je dosegljiv na tej povezavi in povezavi, navedeni spodaj,
avtobusi za preduro od 4. do 8. 9. 2023 ne bodo vozili.

Sprejem prvošolčkov bo v petek, 1. 9. 2023, ob 9. uri na šolskem dvorišču. Vabilo

Na spletni strani http://www.osbeltinci.si/za-starse/obrazci/ objavljamo pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in vloge za status perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika, vrhunskega mladega umetnika.

Vloge je potrebno oddati do 30. 9. 2023.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

Vodstvo šole

Spremenjeno: 8. 9. 2023 ob 11.18

Urniki – na spletni povezavi https://www.easistent.com/urniki/ca8cf58b9fccdd7559d706179e7ad560698b0a86
Urnik obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Kratice obveznih in neobveznih izbirnih predmetov
Šolski zvonec
Dnevi dejavnosti razredna stopnja
Dnevi dejavnosti predmetna stopnja
Šolski koledar – v pripravi
Vozni red avtobusov

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Dostopnost