Ponovno vas prosimo, da izpolnite soglasje o uporabi osebnih podatkov. Rok za oddajo soglasja je sreda, 22. 9. 2021.

Spoštovani starši.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja, internega pravilnika o tekmovanjih in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov je šola dolžna pridobiti soglasje za sodelovanje na/pri različnih dejavnostih šole.

V šolskem letu 2021/2022 smo se odločili, da bomo vsa soglasja zbirali v elektronski obliki.

V eAsistentu vas na portalu za starše čaka Soglasje o uporabi osebnih podatkov. Rok za oddajo soglasja je 10. 9. 2021. Prosimo, da soglasje pravočasno oddate.

Opozorilo: če soglasja ne boste mogli oddati v aplikaciji za starše na mobilnem telefonu, poskusite z računalnikom ali drugim brskalnikom (Firefox, Chrome, Safari …).

Hvala.

Vodstvo šole

Dostopnost