Spoštovani učenci.

Podajamo vam nekaj informacij v zvezi z izvedbo pouka na daljavo:
– pouk poteka po urniku oddelka v spletnih učilnicah eAsistenta (XOOLTIME) in Microsoft Teams;
– učenci ste bili z delom na daljavo predhodno seznanjeni in poučeni v šoli;
– učenci sledite navodilom učiteljev, ki so dosegljivi preko eAsistenta vsak dan od 8.00 do 16.00;
– v primeru nedelovanja storitev za delo na daljavo naloge opravite kasneje, ko bodo storitve na voljo;
– v primeru težav se preko Komunikacije v eAsistentu obrnite na razrednika in/ali učitelje, ki vas poučujejo
– redno spremljate obvestila na spletni strani šole.

Želimo vam uspešno učenje na daljavo!

Vodstvo šole

Prilogi:
Šolska pravila za uporabo orodij za poučevanje na daljavo
Navodila za ocenjevanje znanja v okviru poučevanja na daljavo

Objavljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 10.12.
Posodobljeno v ponedeljek, 19. 10. 2020, ob 12.57.

Dostopnost