Pozdravljeni učenci in učenke, starši, sodelavke in sodelavci.

Dragi učenci in učenke, naj najprej nagovorim vas.
Verjamem, da ste čas počitnic preživeli lepo, kljub omejitvam. Čas, ki pa je pred nami, bo spet namenjen šolskemu delu. Do 15. 5. 2020 boste v delo na daljavo vključeni vsi učenci, z 18. 5. 2020 pa se boste učenci I. triade vrnili v šolske klopi, predvidoma 25. 5. 2020 pa še učenci 9. razredov. Vsi ostali učenci pa boste do preklica epidemije oz. do konca šolskega leta boste opravljali svoje šolske obveznosti še v naprej na daljavo.
Glede na predvidene informacije, se bo šolsko leto za večino učencev zaključilo na daljavo. Pred vami, dragi učenci in učenke, je zaključek šolskega leta, ki ga bomo končali na vsem nam nov in drugačen način. Upam in verjamem, da ste se v teh šestih tednih že navadili na pouk na daljavo in na nov način dela. V naslednjih tednih bo sledilo preverjanje in ocenjevanje, zato bo potrebno natančno slediti navodilom učiteljev in še naprej vestno opravljati šolske obveznosti, ki vam jih posredujejo učitelji. Vaša naloga in obveznost je, da sprotno opravljate naloge in obveznosti saj se vam to delo upošteva kot pouk v šoli.

Spoštovani starši.
Verjamem, da ste si tako kot mi želeli, da se vaši učenci vrnejo še pred koncem šolskega leta v šolske klopi, med svoje vrstnike in k svojim učiteljem. Glede na aktualne napovedi, se žal ta želja večini ne bo uresničila. Vaši otroci bodo še naprej potrebovali našo in vašo pomoč, spodbudo in motivacijo do zaključka šolskega leta. Želimo si, da bi v dani situaciji šolsko leto zaključili uspešno in v zadovoljstvo vseh.

Sodelavke in sodelavci.
Naša velika želja, da se bomo kmalu vsi srečali v šolskih prostorih, žal ni uresničena. Še naprej bomo izvajali pouk, učili in se videvali preko video konferenc. Delo, ki ste ga opravili na daljavo, boste v tem in naslednjih tednih nadaljevali na zdaj že ustaljen način. Prepričana sem, da boste učencem še naprej pomagali pri razumevanju obravnavane snovi, jih spodbujali in motivirali, tako kot to najbolje znate
Vsem skupaj se zahvaljujem za že opravljeno delo in obenem vam želim uspešno nadaljevanje dela.

Mateja Horvat

Dostopnost