Učenci 7. razredov so se udeležili šole v naravi v Fiesi, ki je potekala med 8. in 12. 4. 2019. Izvedena sta bila dva naravoslovna dneva, en tehniški in en športni dan. En dan je bil namenjen pouku. Delo je potekalo v delavnicah, kjer so učenci izvajali naloge v skupinah. Naloge so bile na koncu vsake dejavnosti ocenjene in skupine so dosegle določeno število točk. Skupina, ki je dosegla največje število točk, je na koncu dobila priznanje. Učenci so se naučili veliko novih stvari: o sredozemskem rastju, streljali so z lokom, spoznali so življenje v bibavičnem, pršnem in priobalnem pasu ter v obrežnem pasu, preizkusili so se v lovljenju rib, raziskovali so območje ob jezerih, ki sta v Fiesi, sami so pripravili školjke na buzaro in spoznali so pravila nordijske hoje ter se tudi odpravili na sprehod s palicami. Vsak dan so se tudi odpravili na pohod v Piran, en dan pa tudi do Portoroža.

Zelo smo zadovoljni z izvedenimi dejavnostmi, saj so bili vsi cilji doseženi in učenci so se poleg učnih vsebin, povezanih z obalnim pasom in morjem, naučili še samostojnosti in odgovornosti za čistočo in red v svojih sobah.

Razredniki 7. razredov

Dostopnost