Vse, kar otroci potrebujejo, je malo pomoči, malo upanja in nekdo, ki verjame vanje. (Magic Johnson)
Spoštovani starši!

Uspešni bomo, če bomo znali in zmogli skupaj našim učencem in vašim otrokom posredovati jasne, uporabne in z vrednotami obarvane zglede.

Šolsko leto bo uspešno, če bomo med seboj sodelovali, saj nas povezujejo skupni cilji. Le s sodelovanjem jih bomo dosegli. Prepričana sem, da nam bo uspelo.

V torek, 26. 9. 2017, ob 17 uri Vas vabim na 1. skupni roditeljski sestanek, ki bo v jedilnici šole.

Dnevni red:
1. Utrinki iz Poročila o uresničitvi LDN za šol. leto 2016/17
2. Predstavitev LDN za šol. leto 2017/18
3. Prometna varnost
4. Prehrana
5. Individualno srečanje staršev z razredniki

Mateja Horvat, ravnateljica

Dostopnost