Pri izbirnem predmetu elektrotehnika smo sodelovali v projektu Mladi v svetu energije, ki je nadgradnja dolgoročnega nacionalnega projekta EVŠ, katerega pobudnik je skupina GEN.

Namen projekta Mladi v svetu energije je izobraževanje in ozaveščanje mladih o:
– pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju,
– trajnostnih virih energije,
– načinih proizvodnje električne energije,
– oskrbi z električno energijo in njeni rabi,
– ukrepih za učinkovito rabo energije,
– prihodnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji in svetu.

Sodelovali smo v skupinah: GLAVCE in RAZISKOVALCI. Izdelali smo maketo – zemljevid Slovenije in energetski slovar.
Iskrene čestitke za izdelavo in vztrajnost.

Mentorica: Stanka Rajnar

Dostopnost