Nadarjeni učenci so imeli možnost sodelovanja na natečaju »Nariši svojo znamko«, katerega je ob 30. obletnici delovanja pripravil Muzej pošte in telekomunikacij.

Na natečaju je sodelovala Hana Perša, učenka 9. a razreda. V kategoriji od 11 do 15 let je zmagala njena risba, ki bo razstavljena na občasni razstavi ob 30. letnici delovanja muzeja.

Za nagrado je prejela komplet osebnih znamk z njenim motivom. Poleg tega pa bodo znamke z njenim motivom na voljo tudi v Muzeju pošte in telekomunikacij.

Več na http://www.tms.si/index.php?e_id=540

Mentorica Simona Vusič

NatecajNarisiSvojoZnamko

Dostopnost