Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Na osnovni šoli Beltinci z osmošolci izvajamo trening socialnih veščin že od oktobra letos in se bo zaključil naslednje leto meseca februarja. Trening socialnih veščin je izkustveni trening, kjer preizkušamo, kako je živeti s skupino ljudi, pridobivati in trenirati nove veščine, a hkrati prakticirati že usvojene. Na treningu raziskujemo sebe in druge, govorimo o različnih temah, preizkušamo svojo ustvarjalnost in skozi raznovrstne vaje krepimo skupinsko povezanost.

Namen projekta je mladostnike opremiti s socialnimi veščinami in jim omogočiti nova orodja, urjenje v socialnih spretnostih ter uporabo le-teh v vsakdanjem življenju, predvsem pri razreševanju osebnih izzivov.

Trening socialnih veščin je sestavljen iz tematskih srečanj, kot so: spoznavanje, sprostitev, spodbujanje ustvarjalnosti in domišljije, neverbalna komunikacija, aktivno poslušanje, prepoznavanje čustev, izražanje čustev, obvladovanje čustev, spoznavanje samega sebe, postavim se zase, podajane kritike in reševanje konfliktov, odnosi, timsko delo, prevzemanje odgovornosti za lastno vedenje, razmišljam pozitivno, postavljanje ciljev in si prizadevam, da bi jih dosegel.

Projekt je praktični primer magistrske naloge. Avtorica in organizatorka projekta je Tea Totić, diplomirana psihologinja. Asistent pri izvedbi pa je Mitja Cigan, študent filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti Maribor.

Projekt podpira Občina Beltinci, Filozofska fakulteta Maribor in Osnovna šola Beltinci.

Tea Totić

PoganjkiTreningSocialnihVescin

Dostopnost