Ob zaključku lutkovnega tabora smo izvedli tudi majhno analizo stanja s prisotnimi starši, katere namen je bil ugotoviti zadovoljstvo prisotnih z izvebo, vsebino in organiazcijo. Razdelili smo 30 anketnih vprašalnikov in jih dobili 18 vrnjenih. Rezultati zaključne evalvacije s strani staršev se tako nanašajo na  60 % vzorec.

Vsi anketiranci so na vprašanje, kako bi ocenili izvedbo 3-dnevnega lutkovnega tabora, 100 % odgovorili z zelo dobro. Ravno tako 100 % menijo, da so otroci veliko pridobili na taboru, med katerim se najpogosteje pojavljajo odgovori, da so pridobili: nove izkušnje s področja lutk, nastopanja, kreativnosti, smisel za timsko delo in socialno pripadnost.

Vsi anketirani (100 %) so mnenja, da bi na šoli nadaljevali z izvajanjem lutkovnih taborov. Ocena zaključne prireditve je bila 100 % označena kot zelo dobra.

Med komentarji, sporočili in predlogi pa so anketirani zapisali:
    •    Za otroke zelo dobro izkoriščen čas, pa še dosti veselja je tabor prinesel. Super!
    •    Še naprej tako, super!
    •    Vsa pohvala organizaciji in izvedbo lutkarskega tabora.
    •    Iskrena hvala za izvedbo tabora. Otroke ste neizmerno obogatili. Tega ne bodo pozabili, kar so doživeli.
    •    Morda bi lahko lutkarstvo vključili v interesne dejavnosti na OŠ Beltinci ali vsaj v jesenskih počitnicah.
    •    Super, še kaj organizirajte čez počitnice.

Dostopnost