Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

 

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Sonja Šavel Debelak, Monika Pajič, Nina Košir, Monika Bedök, Katja Smodič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Darja Grah, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Lilijana Virc, , Nataša Belec, Janez Tratnjek

 

VZGOJITELJICE

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Janja Horvat

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe

 

JEZIKOVNO–UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina:Regina Ozmec, Darinka Obran, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek
Nemščina:Liljana Babič, Lidija PelclMes, Polonca Kolbl Ivajnšič
Angleščina:Iris Vičar Novak , Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Katja Smodič
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš

 

NARAVOSLOVNO – MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika:Snežana Šeruga,Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, Andrejka Zver
Biologija:Tadeja Halas, Majda Gjerek
Kemija: Tadeja Halas
Naravoslovje:Stanka Rajnar,Tadeja Halas, Nataša Jerebic
Fizika: Stanka Rajnar                            
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kohek, Andrejka Zver, Stanka Rajnar
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Laborantka: Monika Žižek

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina:Gabrijela Breznik
Geografija: Simona Vusič
Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek

 

ŠPORTNO PODROČJE

Šport: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos

 

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 

Dodatna strokovna pomoč: specialna pedagoginja Mihaela Mataič Šalamun, Manica Ružič, Teja Zver Vučko
Dodatna strokovna pomoč: Simona Vusič, Iris Vičar Novak, Gabrijela Breznik, Andrej Lainšček, Nada Rous, Tadeja Halas, Lidija PelclMes, Mateja Horvat Duh, Polonca Kolbl Ivajnšič, Liljana Babič, Nataša Jerebic, Stanka Rajnar, Majda Gjerek, Lilijana Virc

Individualna in skupinska pomoč:
– Učne težave: Marija Štaus, Liljana Babič, Bernarda Fras, Liljana Virc, Matej Žalig, Nataša Jerebic, Anita Zadravec, Majda Gjerek
– Delo z nadarjenimi učenci: Angela Svenšek, Nina Košir, Mateja Horvat Duh, Simona Vusič, Darko Hederih (zunanji sodelavec)
ID delo z Romi: Andrejka Zver

Dostopnost