Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

 

Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Beltinci.
Ustanovitelj: Občina Beltinci.

SVET ŠOLE
Predstavniki ustanovitelja: Ema Mesarič, Peter Gruškovnjak, Igor Adžič
Predstavniki staršev: Marija Kavaš, Anita Borovič, Danijel Žižek
Predstavniki šole: Andreja Žalig Ficko, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Marko Jerebič, Cvetka Rengeo

STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi (učitelji istih predmetnih področij).

SKUPNOST UČENCEV
Predstavniki iz posameznih oddelčnih skupnosti se združujejo v šolsko skupnost. Imajo svoj odbor in predsednika. Sestajajo se na sestankih šolske skupnosti in podajajo predloge za izboljšanje pogojev dela na šoli. Organizirajo tudi Otroški parlament.

Dostopnost