Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Učenci so se odločali, ali bodo izbrali tri ure izbirnih predmetov (s soglasjem staršev) ali dve uri izbirni predmetov. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, pa so lahko tudi oproščeni izbirnih predmetov v celoti ali eno uro tedensko, če so starši podali pisno vlogo in potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo.

 

Izvajamo naslednje izbirne predmete:

 

Elektrotehnika, Izbrani šport – ples, Izbrani šport – odbojka, Izbrani šport – nogomet  (2 skupini), Kemija v življenju, Likovno snovanje I, Likovno snovanje II, Likovno snovanje III, Multimedija, Matematična delavnica 7, Načini prehranjevanja, Obdelava gradiv: Les, Rastline in človek, Ples, Raziskovanje domačega kraja in okolja , Računalniška omrežja, Starinski in družabni plesi, Sonce, Luna in Zemlja, Sodobna priprava hrane (2 skupini), Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Vzgoja za medije: televizija (2 skupini), Zvezde in vesolje

Dostopnost