Skoči na glavno vsebino

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev; za njihove starše pa se pripravi predavanje Nadarjeni učenec v osnovni šoli.

Za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.

Učitelji, starši ter svetovalna služba sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metod in oblik dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Vsebina

Mentor

Razred

Čas

Delo z nadarjenimi učenci 5. razreda Janez Tratnjek 5. celoletno
Zabavna fizika, astronomija, tehnologije – zabavne naloge, poskusi Stanka Rajnar 6.–9. celoletno
Zabavna matematika in logika za nadarjene učence (delavnice, priprave na tekmovanja,…) Nataša Jerebic 6.–9. celoletno
Delo z nadarjenimi učenci na področju likovne umetnosti Maša Mlinarič 7.–9. celoletno
Priprava in sodelovanje na kvizih (Male sive celice, Prvaki znanja) Marko Jerebič 6.–9. celoletno
Delo z nadarjenimi učenci na taborih mag. Darko Hederih, Andrej Lainšček 5.–9. celoletno

 

Tabori in kvizi za nadarjene učence

Kaj?

Za koga?

Kdaj?

Kje?

Kdo?

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

Kviti, uganke, logika

nadarjeni učenci 5., 6. r.

16.–18. 11. 2022

Hodoš

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

TEČAJ HITREGA BRANJA

nadarjeni učenci

9. r.

januar 2023

RIS Rakičan

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

Osebnostna rast

nadarjeni učenci 7., 8. r.

april 2022

Olimje

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija in spremstvo: Andrej Lainšček

KVIZI

3., 4. r.

po dogovoru

OŠ Beltinci

Izvajalec:

mag. D. Hederih,

Organizacija:

Andrej Lainšček

Koordinator: Andrej Laišček

Teden B

Teden B velja
od 5. 6. do 9. 6. 2023
Dostopnost