Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2022/2023 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec v 4., 5. in 6. razredu lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebina izbirnih premetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje predmete:

Neobvezni izbirni predmeti 4. razred 5. razred 6. razred
Drugi tuji jezik Angleščina x x x
Drugi tuji jezik Nemščina x x x
Šport x x x
Umetnost x x x
Računalništvo x x x
Tehnika x x x

Navodila za prijavo

Publikacija – neobvezni izbirni predmeti

POMEMBNO!

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi:
a) Če učenec ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov, OBVEZNO odkljukate možnost “Ne bo obiskoval nobenega predmeta”.
b) Če bo učenec obiskoval neobvezni izbirni predmet, OBVEZNO odkljukate izbrani predmet ali predmeta s spodnjega seznama.
c) Učenec si lahko izbere neobvezni izbirni predmet nemščino le, če se kot prvi tuji jezik uči angleščino.
č) Učenec si lahko izbere neobvezni izbirni predmet angleščino le, če se kot prvi tuji jezik uči nemščino.

Rok za prijavo preko eAsistenta je od 11. 4. do 20. 4. 2022.

Dodatne informacije dobite pri pomočnici ravnateljice Dariji Roš (041 383 144, darija.ros@osbeltinci.si ali preko eAsistenta).

Dostopnost