Mednarodna konferenca 2018

Osnovna šola Beltinci pripravlja 27. oktobra 2018 mednarodno konferenco z naslovom
DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA PROGRAMA V SODOBNI ŠOLI

Poleg osnovnega programa ponujajo šole učencem tudi razširjeni program izobraževanja. Sem spadajo interesne dejavnosti, delo z nadarjenimi učenci, tabori, projekti, šole v naravi, strokovne ekskurzije, tematske razstave ter še veliko drugih dejavnosti. V okviru le-teh učenci razvijajo spretnosti na področjih, ki jih zanimajo. Ob tem se tudi sprostijo in zabavajo. Ker se učenci vanje vključujejo prostovoljno, učitelji in profesorji pritegnejo učence k sodelovanju na različne načine in ponujajo raznolike aktivnosti, ki gredo v korak s časom in so tako zanimive za učence.

Prepričani smo, da je med vami veliko učiteljev in profesorjev, ki izvajate raznovrstne dejavnosti, s katerimi popestrite šolski vsakdan in motivirate učence za dodatno delo izven rednega pouka. Vabimo vas, da pripravite prispevek in predstavite svoje izkušnje na tem področju na mednarodni konferenci.

Cilji:
– predstavitev primerov dobre prakse,
– izmenjava izkušenj,
– pridobivanje novih idej.

Mednarodna konferenca je namenjena pedagoškim delavcem v osnovni in srednji šoli, svetovalnim delavcem, ravnateljem in vsem, ki vas to področje zanima. Sodelujete lahko kot avtor prispevka ali kot poslušalec. Konferenca bo sestavljena iz plenarnega dela, v katerem bodo svoje izkušnje podali povabljeni gostje,  ter v obliki predstavitev po skupinah.

Razpis konference

Oddaja prispevkov

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu: 02 541 31 02 (ravnateljica Matejka Horvat).

Roki za aktivne udeležence
Rok za prijavo naslova: 22. 6. 2018
Rok za oddajo prispevka: 16. 8. 2018
Kotizacija: 60 EUR (vključuje gradivo, hrano in pijačo).

 

ZBORNIK mednarodne konference 2018

Dostopnost