Navodila za pripravo prispevka

Prispevek oddate s pomočjo spletnega obrazca. Oddaja prispevka pomeni tudi prijavo na konferenco.

Oddaja prispevka je možna samo v elektronski obliki preko uradnega obrazca.

Informacije, ki jih morate vpisati v obrazec:
– ime in priimek avtorja prispevka;
– organizacija;
– elektronska pošta;
– naslov prispevka v slovenskem jeziku;
– naslov prispevka v angleškem jeziku;
– ključne besede v slovenskem jeziku (do 20 besed);
– ključne besede v angleškem jeziku (do 30 besed);
– povzetek v slovenskem jeziku (do 1000 znakov);
– povzetek v angleškem jeziku (do 1500 znakov);
– besedilo prispevka (do 4000 besed – 5-7 strani);
– seznam literature;
– morebitne fotografije;
– morebitne preglednice;
– soglasje za objavo v zborniku konference;
– podatki o plačniku.

 

Napotki za izpolnjevanje obrazca

– Besedilo naj bo brez oblikovanja – razen velikih in malih črk. Vpišete lahko do 4000 besed. Med besedilo ne sodi seznam literature.

– Glavne naslove in podnaslove napišite z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in jih označite z zaporednimi številkami npr.:
1 UVOD
2 SADJE
2.1 PEČKASTO SADJE
2.2 LUPINASTO SADJE
3. IZDELKI IZ SADJA
3.1 SADNI SOKOVI
3.2 SUHO SAJE
3.3 KOMPOTI

– Morebitne preglednice shranite kot slike in jih oddajte v posebni rubriki. Preglednice poimenujte z imenom preglednica1.jpg, preglednica2.jpg itd., v besedilu pa označite mesto, kam naj preglednico vstavimo npr. tu vstavi preglednico1.jpg. Oddate lahko največ 5 preglednic. Velikost posamezne preglednice je omejena na 1024 kB.

– Morebitne fotografije poimenujte z zaporednimi številkami npr. 1.jpg, 2.jpg itd. in jih oddajte v posebni rubriki. V besedilu označite mesto, kam naj fotografijo vstavimo. Oddate lahko največ 5 fotografij. Velikost posamezne fotografije je omejena na 1024 kB.

– Seznam literature. Za navajanje referenc med besedilom in na koncu seznama zbrane literature uporabite harvardski sistem citiranja. Več o harvardskem sistemu citiranja na https://www.cobiss.si/oz/dokumenti/Citiranje_in_navajanje_literature.pdf

Pomembno: če boste oddajali slikovno gradivo, na katerih so učenci, morate v skladu z zakonodajo urediti dovoljenje za objavo v zborniku.

V primeru težav ali vprašanj se obrnite na elektronski naslov konference.

Dostopnost