Skoči na glavno vsebino
(02) 541 31 00

Danes, 22. 4. 2024, obeležujemo svetovni dan Zemlje. Letošnji slogan je Planet proti plastiki. Ta nas poziva k znatnemu zmanjšanju uporabe plastike v dobro zdravja ljudi in planeta. Tudi na naši šoli smo že v začetku tega šolskega leta pristopili s ciljem zmanjšanja plastike, s čimer smo pri šolski malici zmanjšali uporabo plastičnih plastenk za vodo in drugih izdelkov do 60 odstotkov. S končnim ciljem želimo zagotoviti čim manjšo uporabo plastičnih plastenk na naši šoli. Ob tem pa vse tudi pozivamo, tako učence razredne kakor tudi predmetne stopnje, da še naprej zavzeto zbirate in prinašate plastične pokrovčke v šolo (kotiček na razredni stopnji – vhod v garderobo za 4. in 5 razred).

Eko pozdrav.

Matej Žalig, Tilen Tratnjek, eko koordinatorja

Dostopnost