Spoštovani starši.

Število okužb na šoli se je v preteklih dneh močno povečalo. Trenutno (dne 8. 11. 2021) imamo potrjene okužbe v devetih oddelkih, v nekaj oddelkih še čakamo na rezultate testov PCR.

Ker je situacija zelo kompleksna in večplastna, se pojavlja tudi veliko pomislekov, dvomov in strahov. V tem trenutku smo osredotočeni na to, da vsem učencem zagotovimo čim bolj kakovosten pouk v varnem okolju ob upoštevanju vseh trenutno veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb.

Presojanje, ali so predpisani ukrepi smiselni in učinkoviti ter ali imajo ustrezno pravno podlago, ni v pristojnosti vodstva šole ali učiteljev, prav tako vodstvo šole ni odgovorno za morebitno neskladje ukrepov z zakonodajo in ustavo. Naloga šole je, da v celoti izvede zastavljeni vzgojno-izobraževalni program v skladu z veljavno zakonodajo in ukrepi.

Zato vas naprošamo, da vprašanja, ki se nanašajo na smiselnost, učinkovitost, varnost in zakonitost ukrepov naslovite na, za to pristojne, institucije.

Vodstvo šole

Dostopnost