Leta 2020 sta bila sotiš in šamarjanka na pobudo dr. Bojana Knifica in izvedbi družboslovnega aktiva na OŠ Beltinci vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga koordinira Etnografski muzej iz Ljubljane pod okriljem Ministrstva za kulturo.

Kot nosilce smo  vpisali FS Veseli Marki iz OŠ Beltinci, FS KD Marko in KUD Beltinci.

16. 9. 2021 je v prostorih OŠ Beltinci potekalo snemanje obeh plesov – digitalizacija.

Mlajše otroke so predstavljali učenci iz 2. in 3. razreda šole, mladostnike Veseli Marki, mlade plesalce FS KD Marko, starejše pa veterani KUD Beltinci.

Delo je bilo zelo dobro opravljeno in tako bodo sotiš in šamarjanko tudi na “strokovni” način lahko spoznavali vsi zainteresirani. Pomembno pa je predvsem to, da bosta še naprej živela med ljudmi, in ne samo med nami, Prekmurci, s pomočjo posnetkov, pisnega in fotografskega gradiva, ki bo izdano, po vsej Sloveniji, na vseh osnovnih šolah.

Jelka Breznik

Dostopnost