Spoštovani učenke, učenci in starši.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo

NAVODILA ZA UČENCE PREDMETNE STOPNJE, OD 6. DO 9. RAZREDA
– pouk na daljavo poteka enako kot v tednu pred jesenskimi počitnicami,
– uporabljate spletne učilnice Xooltime v eAsistentu,
– z učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (v Microsoft Teams),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– upoštevajte določene roke za izdelavo ali oddajo posameznih nalog,
– v primeru nerazumevanja snovi, sporočite le-to učitelju posameznega predmeta,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku.

NAVODILA ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE, OD 1. DO 5. RAZREDA
– pouk na daljavo poteka preko spletnih učilnic Xooltime v eAsistentu,
– pouk oddelka vodi razrednik,
– z razrednikom in ostalimi učitelji komunicirate preko spletnih učilnic ali preko videokonferenc (v Microsoft Teams),
– pri pouku sodelujte redno in sproti,
– v primeru nerazumevanja snovi, sporočite le-to razredniku,
– v primeru odsotnosti pri pouku na daljavo (npr. bolezen) sporočite izostanek razredniku,
– učencem, ki še nimajo svojega uporabniškega imena in gesla, le-ta določijo, ponastavijo starši preko starševskega portala (navodila so objavljena na spletni strani eAsistenta https://www.easistent.com/).

RAČUNALNIŠKA OPREMA ZA DELO NA DALJAVO
Prijavljenim učencem od 1. do 5. razreda bomo tablične računalnike za delo na daljavo delili v ponedeljek, 9. 11. 2020, med 8. in 10. uro v jedilnici šole.

PREHRANA ZA UČENCE, KI SO UPRAVIČENI DO PREVZEMA BREZPLAČNEGA TOPLEGA OBROKA

 • OŠ Beltinci bo od 9. 11. 2020 naprej pripravljala brezplačne tople obroke za vse učence in dijake naše občine, ki so do le-tega upravičeni,
 • Do brezplačnega toplega obroka so v času epidemije upravičeni učenci in dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.
 • Na topel obrok se prijavite:
  • učenci OŠ Beltinci: na mail prehrana@osbeltinci.si ali  liljana.fujskojek@osbeltinci ali na telefon 031 508 919,
  • dijaki Občine Beltinci: na matično srednjo šolo (pozanimajte se na vaši šoli).
  • POMEMBNO: rok za prijavo je do nedelje, 8. 11. 2020 do  20. ure.
 • Prevzem toplega obroka:
  • učenci in dijaki boste topel obrok od ponedeljka, 9. 11. 2020, naprej prevzeli v prostorih OŠ Beltinci med 11.30 in 12.30,
  • druge možnosti (po dogovoru z organizatorko šolske prehrane na OŠ Beltinci).

POSLOVNI ČAS ŠOLE
Poslovni čas šole od 9. 11. 2020 naprej je vsak delovni dan od 8.00 do 13.00.

POMOČ IN PODPORA TER KONTAKTI
V primeru dodatnih pojasnil, stisk zaradi epidemije ali težav s posameznega področja stopite v stik s strokovnimi delavci šole preko eAsistenta, e-pošte ali telefona:

Skupaj bomo zmogli.

Vodstvo šole

Objavljeno: petek, 6. 11. 2020, ob 12.10.
Spremenjeno: petek, 6. 11. 2020, ob 14.37.

Dostopnost