Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020 v osnovnih šolah vzgojno-izobraževalno delo izvaja prilagojeno in sicer:
– učenci od 1. do vključno 5. razreda, tj. razredna stopnja, se izobražujejo v šoli,
– učenci od vključno 6. do 9. razreda, tj. predmetna stopnja, se izobražujejo na daljavo.

Delo na daljavo za predmetno stopnjo
Pouk bo potekal preko spletnih učilnic Xooltime v eAsistentu (enako kot spomladi 2020). Dodatne informacije o poteku pouka bo šola objavljala na spletni strani, vsa dodatna navodila za učence pa bodo le-ti dobili od učiteljev v spletnih učilnicah.

Prevozi, prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje za razredno stopnjo
Avtobusov za preduro ni, ostali prevozi potekajo po ustaljenem voznem redu.
Prehrana, jutranje varstvo in podaljšano bivanje potekajo kot običajno.

POMEMBNO:
Predure za razredno stopnjo se v omenjenem tednu NE izvajajo.
Vse interesne dejavnosti v omenjenem tednu ODPADEJO .

Ostanimo zdravi.

objavljeno: 15. 10. 2020 ob 13.30
dopolnjeno: 16. 10. 2020 ob 12.45

Vodstvo šole

Dostopnost