Spoštovani učenci in starši.

Objavljamo informacije za začetek šolskega leta 2020/2021:
urniki za vse učence šole so objavljeni kot priloga na koncu obvestila,
učenci pridejo v šolo do 8.10, s sabo imajo potrebščine za pouk po torkovem urniku,
– učenci se pred poukom preobujejo v šolske copate,
– učenci vstopajo v šolo in iz nje pri različnih vhodih:
          * 1. razred: vhod za 1. razred
          * 2. in 3. razred: garderoba za 2. in 3. razred
          * 4. in 5. razred: garderoba za 4. in 5. razred
          * 6. in 7. razred: garderoba za 6. in 7. razred
          * 8. in 9. razred: garderoba za 8. in 9. razred
          * ostali: glavni vhod

učenci 3. razreda se v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri zberejo v garderobi 3. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
 učenci 6. razreda se v torek, 1. 9. 2020, ob 8. uri zberejo pred garderobo 6. razreda, kjer jih bodo pričakali razredniki in jih popeljali v matične učilnice; s sabo naj učenci imajo beležko in pisala,
– za učence bodo v torek organizirani vsi obroki razen zajtrka in popoldanske malice,
– izvajalo se bo podaljšano bivanje (starši, ki pridejo po otroke v OPB, jih počakajo pred vhodom 1. razreda),
jutranje varstvo se prične izvajati v sredo, 2. 9. 2020,
prvi teden predur ni,
vozni red je enak kot v šolskem letu 2019/2020 (glej prilogo),
učenci na avtobusih uporabljajo maske in v skupnih prostorih šole (glej prilogo),
avtobusi za preduro v 1. šolskem tednu (1.–4. 9. 2020) ne bodo vozili,
– pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov se bo začel izvajati s ponedeljkom, 7. 9. 2020.

Sprejem prvošolčkov bo v torek, 1. 9. 2020, ob 9. uri na šolskem dvorišču.

BODITE POZORNI NA SPREMENJEN PROMETNI REŽIM na šolskem dvorišču.

Veselimo se ponovnega snidenja z vami.

Vodstvo šole

Priloge:
urnik razredne stopnje (1.-5. razred)
urnik predmetne stopnje (6.-9. razred)
urnik obveznih izbirnih predmetov (III. triada)
urnik neobveznih izbirnih predmetov (I. in II. triada)
vozni red avtobusov
Priporočila za uporabo mask v času širjenja okužbe s SARS-CoV-2
šolski koledar 2020/2021

Stran spremenjena v torek, 1. 9. 2020, ob 7.20.

Dostopnost