Vozni red prilagajamo sprotnim potrebam učencev.

SPREMEMBA od 4. 6. 2020 naprej (označeno z rdečo)
– dodatna vožnja pri privoz iz IŽAKOVEC.

Vozni red od 4. 6. 2020 naprej

 

 

Dostopnost