Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020, pričnemo z vzgojno-izobraževalnim delom, a le za učence v I. triade.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju izjava, priloga 1), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Obrazec ste starši I. triade dobili po pošti in ga učenci izpolnjenega prinesejo v šolo 18. 5. 2020. Brez izjave vstop v šolo ni mogoč.
Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta (priloga 2) seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom – specialistom splošne oziroma družinske medicine.

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI
ZA UČENCE I. TRIADE OD 18. 5. 2020

JUTRANJE VARSTVO ZA 1. RAZRED
Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6. do 8. ure.

PODALJŠANO BIVANJE ZA 1., 2. in 3. RAZRED
Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16. ure.

PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. RAZRED)
Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bodo organizirani šolski prevozi po prilagojenem voznem redu (priloga 3). Zaradi ukrepov, ki jih je potrebno upoštevati pri avtobusnih prevozih, bo odhod iz šole za učence vozače organiziran samo po 6. uri za vse učence in vse vasi.

ŠOLSKA PREHRANA (1., 2., 3. RAZRED)
Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala malice in kosila kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Zajtrk in popoldanska malica ne bosta organizirana. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

POMEMBNE INFORMACIJE
1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
3. Učencem 1., 2. in 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih, bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo (priloga 2).
4. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
5. Šole v naravi in dnevi dejavnosti na drugih lokacijah se v šolskem letu 2019/2020 ne bodo izvedle.

Prosimo, da upoštevate še naslednja določila:
– staršem vstop v šolsko zgradbo ni dovoljen,
– učenci vstopajo v učilnice obuti,
– učenci v ponedeljek v šolo prinesejo vse šolske potrebščine, ki jih bodo potrebovali pri pouku do nadaljnjega; šolske torbe in pripomočki nato ostanejo v učilnicah do nadaljnjega (učenci ne prinašajo in odnašajo potrebščin domov),
– starši otroka pri prihodu v šolo pospremijo do vhoda in ga predajo dežurni osebi, ki učenca napoti v ustrezno učilnico:
          – učenci 1. razreda: vhod za 1. razred,
          – učenci 2. razreda: vhod skozi garderobo za 2. razred,
          – učenci 3. razreda: vhod skozi garderobo za 4. razred,
– starši otroka pri odhodu iz šole počakajo pred:
          – glavnim vhodom – velja za učence, ki odhajajo domov takoj po kosilu,
          – vhodu za 1. razred – velja za učence, ki odhajajo domov iz podaljšanega bivanja (starši dežurni osebi poveste, po katerega učenca ste prišli; dežurna oseba pripelje učenca do vhoda, kjer ga prevzamete).

Ponovno odprtje šole je gotovo poseben izziv za nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost. Vse starše vljudno prosim za sodelovanje in upoštevanje navodil.

V primeru, da se vam pojavlja kakšno vprašanje, ali ste v dvomih ali bi nam radi kaj sporočili, mi lahko pišete: mateja.36@gmail.com, lahko pa se obrnete tudi na vašega razrednika ali razredničarko.

Matejka Horvat, ravnateljica

Priloga 1: Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo
Priloga 2: Seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV
Priloga 3: Šolski prevozi po prilagojenem voznem redu

 

Dostopnost