Učenci vozači v šolskem letu 2017/18 ne bodo več uporabljali vozovnic s čipi.
Izvajalec šolskih prevozov, Avtobusni promet Murska Sobota (APMS), bo vozovnice s čipi pobiral in vračal denar v šoli, v rdeči dvorani
– v četrtek, 7. 9. 2017: od 7.00 do 9.00 in od 14.00 do 16.00
– v petek, 8. 9. 2017: od 7.00 do 9.00 in od 14.00 do 16.00.
Naprošamo starše oziroma učence, da v omenjenih terminih vrnejo vozovnice s čipi.

Dostopnost