Izvajalec šolskih prevozov Avtobusni promet Murska Sobota obvešča učence vozače in njihove starše:
V sredo 7.9.2016 smo na daljavo preko našega sistema izvedli podaljšanje letnih šolskih vozovnic za š. l. 2016/2017 vsem učencem, ki so se tudi že v lanskem šolskem letu vozili z našimi avtobusi. Tako da imajo sedaj že vsi učenci veljavne letne šolske vozovnice in jim ni potrebno prihajati na naše prodajno mesto za podaljšanje. Prosimo da o tem čimprej obvestite vse učence vozače.
Novi učenci vozači (ne velja za učence prvošolce), ki prejšnje šolsko leto še niso imeli vozovnice, pa si lahko ob predložitvi osebnega dokumenta kupijo vozovnico na  prodajnem mestu na avtobusni postaji v M. Soboti vsak delovni dan med 8 in 16 uro.

Avtobusni promet Murska Sobota d.d.

Dostopnost