Pogosto pravimo, da je knjiga najlepše darilo. Najbolj to velja seveda za knjižnico, ki ima naslednje naloge: sistematično zbiranje, strokovna obdelava, ureditev knjižničnega gradiva, predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice ter motiviranje učencev in strokovnih delavcev za uporabo knjižnice ter njenega gradiva.
Neizmerno veseli smo, da nam je Občina Beltinci podarila knjige neprecenljive vrednosti, ki nam bodo v veliko pomoč pri pouku in bodo bogato dopolnile našo knjižno zbirko. Umestili jih bomo v strokovno knjižnico.

Tema letošnjega tekmovanja iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje je Domovina med platnicami. Tudi med platnicami podarjenih knjig se skriva dragoceno bogastvo naše domovine, ki jih bomo odkrivali skupaj z učenci.

Za to gesto se Občini Beltinci in županu, gospodu Milanu Kermanu, najlepše zahvaljujemo.
V imenu zaposlenih in učencev,

Matejka Horvat, ravnateljica šole
Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

ObcinaSolskiKnjizniciPodarilaKnjige

Dostopnost