V ponedeljek, 17. 11. 2015, smo z devetošolci v okviru ur izbirnega predmeta ELEKTROTEHNIKA obiskali Gimnazijo Murska Sobota. S pomočjo dijakov tretjega letnika in profesorja fizike dr. Renata Lukača so učenci sestavili električno vezje, v katero so vezali merilnik napetosti in električnega toka, povezali na Vernier vmesnik ter le-tega na računalnik. Meritve so naredili za upornik in žarnico. Podatke so obdelali s programom Logger Pro. Preverili so odvisnost električnega toka in napetosti. Ugotovili so, da sta ti dve fizikalni količini za upornik premo sorazmerni (Ohmov zakon: R= U/I). Za žarnico pa so ugotovili, da ne velja. Sodobna merilna tehnika omogoča enostavno risanje grafov ter preverjanje odvisnosti med fizikalnimi količinami.
Obisk na gimnaziji je bil poučen in zanimiv.

Stanka Rajnar

UcnaDelavnicaNaGimnazijiMurskaSobota

 

Dostopnost