Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru – Sloveniji in zamejstvu – bo projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Središče letošnjega gesla “ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence opremljajo za življenje. (http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knjiznic_2015, 1. 10. 2015)

Dejavnosti v naši šolski knjižnici v mesecu oktobru so objavljene na blogu šolske knjižnice http://knjiznicaosbeltinci.splet.arnes.si/. Tu bodo objavljeni tudi utrinki iz življenja šolske knjižnice v oktobru. Vabljeni k spremljanju.

Naša šolska knjižnica je prostor, odprt za ideje, iskanja novih znanj in srečevanja. Prijazno vabljeni.

Cvetka Rengeo, šolska knjižničarka

 

Dostopnost