Učenci izbirnega predmeta LIKOVNO SNOVANJE 3 (učenci 9.b in 9.c) odhajajo v torek, 24. 3. 2015, v Galerijo Murska Sobota. Povratek bo okrog 15.30, zato prosimo starše, da jih pridete iskat na avtobusno postajo pri OŠ Beltinci.

Franc Poredoš

Dostopnost