Spoštovane učenke in učenci!

Vsako novo šolsko leto in vsak začetek začne pisati novo zgodbo. V to zgodbo vstopate vi in vaši starši z novimi pričakovanji, novimi izzivi in tudi novimi skrbmi. V to zgodbo vstopamo tudi vsi zaposleni, ki bomo s svojim strokovnim znanjem skrbeli, da boste v svojo zgodbo zapisali, da ste preživeli učne dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, zdravem in prijaznem okolju.
Dragi učenci!

Pri učenju bodite do sebe zahtevni in odgovorni. Morebitne težave naj vas ne omajajo in ne pozabite na spoštljiv odnos do sošolcev, odraslih in šole kot ustanove. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja.
Spoštovani starši!

Šolsko leto prinaša dodatno skrb in odgovornost. Zahtevajte od svojih otrok najboljše, kar zmorejo. Pomagajte jim s svojim zgledom in sodelovanjem z nami uresničite vse cilje. Spremljajte napredek svojega otroka, ga vzpodbujajte in se z njim veselite slehernega uspeha.
Imamo isti cilj  do katerega vodi več poti, vsi pa si želimo najboljše. Potrudimo se da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled, prave vrednote in spoštovanj do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.

»Vzgoja ni priprava na življenje, vzgoja je življenje.« John Dewey

ravnateljica Matejka Horvat

Dostopnost