Tudi v šolskem letu 2014/15 bomo smernice eko šole privzeli kot način življenja. Poudarek bo na dveh zbiralnih akcijah odpadnega papirja in sicer v jesenskem ter pomladanskem času. Skozi celo šolsko leto bomo zbirali tudi kartuše, baterije in zamaške. Med redne vsebine pri pouku bomo vključili vzgojo za varstvo okolja.

Vabimo vas, da redno obiskujete spletno stran šole, kjer vas bomo sproti obveščali o datumih zbiralnih akcij in njihovih rezultatih ter dogodkih, ki se bodo nanašali na delo eko šole. Prav tako pa obiščite šolski eko kotiček na hodniku ob garderobah razredne stopnje, kjer lahko odložite zamaške, baterije ali kartuše.

eko koordinator šole Monika Žižek

Dostopnost