Obveščamo, da izvajamo videonadzor za nadzorovanje vhoda v in izhoda iz zgradbe šole ter za nadzorovanje okolice šole. Videonadzor izvaja Osnovna šola Beltinci. Informacije je mogoče dobiti na telefonski številki 041 653 950. Posnetki se, če ni zaznanih posebnosti, tekoče brišejo, najkasneje v 14-ih dneh in se ne hranijo. Videoposnetki incidenčnih dogodkov se hranijo do konca postopka.

Ravnateljica: Matejka Horvat

Dostopnost