Šolsko leto 2013/2014

Na šoli bodo potekale naslednje aktivnosti:

– individualni pogovori v svetovalni službi in reševanje računalniškega programa KAM IN KAKO, s pomočjo katerega se ugotavljajo posameznikovi interesi in s tem povezani poklici;
– informiranje učencev o nadaljnjem izobraževanju, poklicih in možnostih zaposlovanje, informativnih dnevih, štipendiranju;
– v novembru bomo izvedli vprašalnik o poklicni poti, organizirali bomo predstavitve posameznih srednjih šol in poklicev. Predstavitev srednjih šol Pomurja bo v popoldanskem času za učence in starše;
– v decembru bomo izvedli timske posvete skupaj z Zavodom za zaposlovanje;
– januarja bomo informirali učence o razpisu za vpis v srednje šole in se pogovorili o pogojih za vpis na želeno srednjo šolo;
– v februarju bomo izvedli roditeljski sestanek za starše 9. razreda pred vpisom v SŠ.
– marca bomo skupaj izpolnjevali prijave za vpis.
– v marcu bomo izvedli predavanje o vlogi staršev pri poklicnem odločanju za 8.razred.

Učenci lahko najdete sprotne informacije na oglasni deski nasproti računalniške učilnice.

Povezava do koristnih in zanimivih informacijah:

www.mizs.gov.si (Vpisi v SŠ)Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

www.zrss.si Zavod za šolstvo

www.gov.si NCIPS, Zavod za zaposlovanje

moja izbira.si (poklicni kažipot, višje šole, PREDMETNIK) tudi na facebooku e-svetovanje (kariera)

www.mddsz.gov.si/Aktualno   Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

www.sklad-kadri.si Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

RRA – regionalne razvojne agencije

Šolska svetovalna služba

 

Dostopnost