Tradicionalni slovenski zajtrk v petek, 16. novembra 2012

Tudi v letošnjem letu bomo  izvedli projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je bil v lanskem letu dobro sprejet in uspešno izveden.

Tradicionalni slovenski zajtrk bo letos potekal tretji petek v novembru, in sicer 16. novembra. Tudi letos bodo otroci v vrtcih in učenci v osnovnih šolah zajtrkovali/malicali črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla.

Ključni poudarek in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja.

Preberite več na http://www.tradicionalni-zajtrk.si/

 

Dan slovenske hrane

 

Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom bomo v Sloveniji pridelani hrani dali pomemben pečat.

Glavni cilj oziroma namen razglasitve takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Preberite več na http://www.tradicionalni-zajtrk.si/dan-slovenske-hrane/

Organizator šolske prehrane, Liljana Fujs Kojek

Dostopnost