Pred prijavo izbirnih predmetov preberite njihovo predstavitev, do katere pridete s klikom na Predstavitev izbirnih predmetov  (pozor, datoteka je zelo velika).


Učenci izberete 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa izberete 3 ure izbirnih predmetov, vendar pri tem rabite soglasje staršev.

Učenci, ki obiskujete glasbeno šolo ste lahko oproščeni izbirnih predmetov (v celoti ali 1 uro tedensko), vendar pri tem morajo starši posredovati na šolo pisno vlogo in potrdilo o vpisu.


Prijavite se na spletni strani izbirni.net ter vnesite uporabniško ime in geslo, ki ga dobite pri razrednikih.

Pred vami se v treh kolonah pojavijo ponujeni obvezni izbirni predmeti, izmed katerih po temeljitem premisleku vpišite tiste, ki jih želite obiskovati v naslednjem šolskem letu.

Izpolnjevanje obrazca:

V tabelo vnesite različne izbirne predmete, ki jih imate med predlaganimi, na naslednji način:

– pri vsakem izmed treh izbirnih predmetov vnesite v prvo vrsto osnovni, najbolj želen predmet (ki bi ga imeli najraje)
– prvi nadomestni predmet bo zamenjava (rezerva) v primeru, če za osnovni predmet ne bo dovolj interesa in se na šoli ne bo izvajal.

Opozorilo: Izbirne predmete lahko vnesete samo enkrat, poprava je možno samo pri pedagogu ali učitelju računalništva.

Seznam izbirnih predmetov, ki jih ponujamo.

 

Za izbirne predmete se prijavite:
– do 31. 5. 2013 – učenci in učenke 6. razreda (bodoči 7. razred),
– do 5. 6. 2013 – učenci in učenke 7. razreda (bodoči 8. razred),
– do 3. 6. 2013 – učenci in učenke 8. razreda (bodoči 9. razred).

Na osnovi izkazanega interesa bomo naredili skupine izbirnih predmetov 2013/2014.

 

 

Dokumenti za starše:

soglasje staršev za 3 ure izbirnega predmeta

vloga za oprostitev sodleovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

Dostopnost