Turistična zveza Slovenije razpisuje v šolskem letu 2011/2012 že 26. državni festival “TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA” na temo VŠEČ MI JE. Naslov naše raziskovalne naloge je Pravljica o grajskem duhcu.

Nosilec projekta: Turistični krožek OŠ Beltinci

Temeljni cilj: vpeljevanje učencev OŠ v turizem kot družbeno gibanje in pomembno gospodarsko dejavnost, ki nam daje kruh in omogoča zadovoljevanje številnih človekovih potreb.

Program projekta smo po vsebinah razdelil v dve skupini:
– raziskovalno delo
– ustvarjalno delo

Z učenci smo izdelali turistično nalogo na razpisano temo, izdelali nov turistični proizvod, ki ga bomo predstavili na turistični tržnici v Mercator centru Murska Sobota. Tako bomo prispevali k razširjeni ponudbi domačega kraja in regije. Povezovali smo se z zunanjimi sodelavci v naši okolici. Projekt je potekal od oktobra 2011 do maja 2012. Vljudno Vas vabimo, da nas obiščete na naši turistični tržnici dne, 27.3.2012 ob 15.00 uri.

Koordinatorici projekta: Brigita Čeh in Mateja Horvat Duh

Dostopnost