Skoči na glavno vsebino

 

NAŠE VREDNOTE

Delo, ki je podlaga uspeha, priznanja in zadovoljstva slehernega posameznika ter ustanove v ožjem in širšem okolju. Zato vzpodbujamo drug drugega k doseganju rezultatov.

Poštenost, ki naj prepleta naše odnose v vseh sferah življenja šole, v odkritem in odprtem dialogu.

Strpnost ob medsebojnem spoštovanju, prijaznosti in pomoči.

 


CILJI

  • kvalitetno vzgojno izobraževalno delo

  • udejanjanje strokovnega in profesionalnega povezovanja med strokovnimi delavci šole (vertikalno povezovanje od 1. do 9. razreda, medpredmetno povezovanje znotraj razrednega učiteljskega zbora)

  • strpna, odkrita in poštena komunikacija

  • usposabljanje strokovnih delavcev za reševanje vzgojnih, disciplinskih in učnih posebnosti

  • posodabljanje učnih oblik in metod dela

  • odpiranje v ožje in širšo okolje

Dostopnost