UREJENOST GRADIVA

V knjižnici je gradivo šolske knjižnice ločeno od učiteljske strokovne knjižnice.

Knjižno gradivo v šolski knjižnici je urejeno na dva načina:
leposlovje (pravljice, pesmi, zgodbe, romani…) je razdeljeno na tri starostne stopnje:

C – (rdeča barva) je namenjeno učencem od 1. do 3. razreda
P – (modra barva) je za učence od 4. do 6. razreda
M – (rumena barva) je za učence od 7. do 9. razreda

Znotraj posamezne strokovne skupine so knjige na policah razporejene po strogi abecedi avtorjev.
Na posebni polici je postavljeno ljudsko slovstvo L (ljudske pravljice, ljudske pesmi, pregovori, reki).

Strokovno gradivo je razvrščeno po UDK klasifikaciji:

0  Splošno
1  Filozofija. Psihologija
2  Verstvo. Bogoslovje
3  Družbene vede
4  prosto
5  Matematika. Prirodoslovne vede
6  Uporabne vede. Medicina. Tehnika
7  Umetnost. Fotografija. Glasba. Šport
8  Jezikoslovje. Leposlovje. Literarna veda
9  Zemljepis. Biografije. Zgodovina.

Na posamezno skupino UDK opozarjajo napisi nad policah. Zapisane so tudi glavne podskupine gradiva, ki ga imamo v naši knjižnici. Npr.:

 

5 – naravoslovje

51 – matematika

52 – astronomija

53 – fizika

54 – kemija

55 – geologija

57 – biologija

58 – rastlinstvo

59 – živalstvo


Tudi strokovna knjižnica za učitelje je urejena po sistemu UDK.

Dostopnost