Zdravje je vse, zato je potrebno storiti vse. Poskrbeti je potrebno, da se prehranjujemo zdravo in pravilno.

Dan začnemo z zajtrkom, saj je ta najpomembnejši obrok celodnevne prehrane. Zajtrk nam da potrebno energijo za delo, izboljšuje naše počutje in razpoloženje, intelektualne sposobnosti in telesne napore.

Opozorilo: Starši, poskrbite, da bo vaš otrok doma zajtrkoval!

Na šoli se posebej trudimo, da pripravljamo raznovrstno hrano, ki omogoča zdrav razvoj posameznika.

Za učence pripravljamo v šolski kuhinji zajtrk, malico in kosilo. Po priporočilu osebnega zdravnika pripravljamo tudi dietno prehrano.

Čas za malico:
– Za razredno stopnjo: 8.45–9.05 (po 1. učni uri)
– Za predmetno stopnjo: 9.35–9.55 (po 2. učni uri)

1. razred ima malico v razredu, učenci od 2. do 9. razreda pa v jedilnici.

Čas za kosilo: 11.35–13.30

 

Čas za popoldansko malico: 14.30

Opozorilo: Učenci, upoštevajte določeni čas za kosila!

 

 

Cena prehrane:
– zajtrk – 0,50 EUR
– malica – 0,80 EUR
– kosilo (1. – 5. r.) – 2,25 EUR
– kosilo (6. – 9. r.) – 2,55 EUR
– popoldanska malica – 0,80 EUR

 

S sprejetjem Zakona o šolski prehrani  je v juniju bila vložena prijava na šolsko prehrano. Na začetku šolskega leta prejmejo starši pogodbo o ponudbi šolske prehrane.

ODJAVA PREHRANE

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti učenca. Prehrana se odjavi pri poslovni sekretarki, v tajništvu šole. Starši lahko odjavijo prehrano osebno v tajništvu šole, po telefonu, po elektronski pošti, po faksu ali pisno.
Če je bila odjava prehrane podana do 8.00 ure, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo (velja za malico, za kosilo velja odjava že isti dan). Odjava prehrane za nazaj ni mogoča.
Opozorilo: Prosimo, da redno odjavljate prehrano svojih otrok.

Stroške šolske prehrane poravnajo starši s položnicami ali preko trajnega naloga.
Opozorilo: Prosimo, da svoje mesečne obveznosti za šolsko prehrano redno plačujete.

V letošnjem šolskem letu smo vključeni v SHEMO ŠOLSKEGA  SADJA.

 

PRIJAVA PREHRANE

Zaradi postopka nabave živil, prosimo, da kosila za svoje otroke prijavite 3 delovne dni prej.

Liljana Fujs Kojek

e-pošta: liljana.fujs@guest.arnes.si

Dostopnost