Vseh učencev letos je 609, od tega je na podružnični šoli v Melincih vpisanih 8 učencev.

Tam je kombinacija 1. razreda s petimi učenci in 2. razreda s tremii učenci. Učenci so razvrščeni v 28 oddelkov, kamor prištevamo tudi kombinirani oddelek v Melincih. V vseh razredih imamo 3 oddelke.

Na šoli sta organizirana dva oddelka jutranjega varstva za 1. razred in deset oddelkov podaljšanega bivanja. Oddelek podaljšanega bivanja imamo tudi v Melincih.

Dostopnost