Zastopanost učiteljev po področjih 2021/2022

RAZREDNI POUK

Robert Vrbančič, Tanja Blagovič, Darja Grah, mag. Monika Pajič, Petra Golja, Tjaša Erlih, Marija Štaus, Sonja Šavel Horvat, mag. Katja Smodič, Matej Žalig, Mihaela Janc, Monika Bedök, Janez Tratnjek, Cvetka Zlatar, Nataša Belec.

 

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU

Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, mag. Janja Horvat Roškar.

 

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA

Sonja Kepe.

 

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE

Slovenščina: Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek, Iris Vičar, Cvetka Rengeo.

Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Vesna Kramar, Janja Horvat Roškar.

Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Vesna Kramar.

Likovna umetnost: Maša Mlinarič.

Glasbena umetnost: Miha Kavaš.

 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE

Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic, mag. Andrejka Zver, Matej Vohar.

Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek, Anita Zadravec.

Kemija: Tadeja Halas.

Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas, Nataša Jerebic.

Fizika: Stanka Rajnar.

Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver.

Gospodinjstvo: Majda Gjerek, Liljana Fujs Kojek.

Laborantka: Monika Žižek, Janja Žalik Jerebič.

 

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE

Zgodovina: Gabrijela Breznik, Marko Jerebič.

Geografija: Simona Vusič.

Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek.

 

ŠPORTNO PODROČJE

Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos, Nives Horvat.

 

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Dodatna strokovna pomoč: defektologinja mag. Mihaela Mataič Šalamun, pedagog Andrej Lainšček in specialni pedagogi/defektologi OŠ IV Murska Sobota.

Dodatna strokovna pomoč – učna pomoč: Nada Forjan, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Stanka Rajnar, Snežana Šeruga, Jasmina Štaus Žižek, Marko Jerebič, Mateja H. Duh, Majda Gjerek, Tadeja Halas, Andrejka Zver, Jelka Breznik, Lidija Pelcl Mes, Nataša Belec, Janez Tratnjek, Mihaela Janc, Sonja Kepe, Matej Žalig, Katja Smodič, Marija Štaus, Sonja Šavel, Tjaša Erlih, Matej Vohar.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč – učne težave: Mihaela Janc, Nina Košir, Mojca Glavač, Andrej Lainšček, Matej Vohar, Andrejka Zver, Vesna Kramar.

Delo z nadarjenimi: Marko Jerebič, Simona Vusič, Nina Košir, Tamara Repič, mag. Darko Hederih.

  

DSP ZA ROME

Mojca Glavač, Mojca Dišič, Marko Jerebič, Matej Žalig, Nina Košir, mag. Andrejka Zver.

 

JUTRANJE VARSTVO

Mojca Glavač, Lilijana Sreš, Andreja Strniša, Sandra Rudaš, Nives Horvat, Janja Žalik Jerebič, Matej Žalig, Mihaela Janc.

 

PODALJŠANO BIVANJE

(Mojca Dišič) Manuela Kozlar, Lilijana Sreš, Franc Poredoš, Mojca Glavač, Marko Jerebič, Nina Košir, Mateja Klemenčič, Andreja Strniša, Janja Horvat Roškar, Tilen Tratnjek, Andrejka Bojnec, Sandra Rudaš.

 

Dostopnost