Zastopanost učiteljev po področjih

RAZREDNI POUK
Sonja Šavel Debelak, mag. Monika Pajič, Monika Bedök, Petra Golja, Tjaša Erlih, Matej Žalig, Bernarda Fras, Marija Štaus, Nada Rous, Mihaela Janc, Liljana Virc, Cvetka Zlatar, Nataša Belec, Janez Tratnjek, Mojca Ropoša, Tanja Blagovič, mag. Katja Smodič

DRUGI STROKOVNI SODELAVCI V PRVEM RAZREDU
Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Robert Vrbančič

FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA
Sonja Kepe

JEZIKOVNO-UMETNIŠKO PODROČJE
Slovenščina: Regina Ozmec, Liljana Babič, Nada Forjan, Mateja Horvat Duh, Jasmina Štaus Žižek
Nemščina: Liljana Babič, Lidija Pelcl Mes, Polonca Kolbl Ivajnšič
Angleščina: Andreja Žalik Kranjec, Polonca Kolbl Ivajnšič, Iris Vičar
Likovna umetnost: Franc Poredoš
Glasbena umetnost: Miha Kavaš

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNO PODROČJE
Matematika: Snežana Šeruga, Darija Roš, Anita Zadravec, Nataša Jerebic
Biologija: Tadeja Halas, Majda Gjerek
Kemija: Tadeja Halas
Naravoslovje: Stanka Rajnar, Tadeja Halas, Nataša Jerebic
Fizika: Stanka Rajnar
Tehnika in tehnologija: Liljana Fujs Kojek, mag. Andrejka Zver
Gospodinjstvo: Majda Gjerek
Laborantka: Monika Žižek

DRUŽBOSLOVNO PODROČJE
Zgodovina: Gabrijela Breznik
Geografija: Simona Vusič
Domovinska in državljanska kultura in etika: Majda Gjerek

ŠPORTNO PODROČJE
Šport: Bojan Novak, Vesna Godina, Zoran Kos, Janez Tratnek, Mojca Ropoša

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Dodatna strokovna pomoč: mag. specialna pedagoginja Mihaela Šalamun Mataič, pedagog Andrej Lainšček in mobilni defektologi OŠ IV Murska Sobota
Dodatna strokovna pomoč: Majda Gjerek, Mateja Horvat Duh, Nada Forjan, Nataša Jerebic, Simona Vusič, Anita Zadravec, Nataša Belec, Stanka Rajnar, Cvetka Zlatar, Janez Tratnjek, Matej Žalig, Cvetka Rengeo, Snežana Šeruga, Nada Forjan, Tadeja Halas, Jasmina Štaus Žižek, Iris Vičar, Lilijana Virc, Monika Bedök, Tjaša Erlih, Monika Pajič
Delo z nadarjenimi: Lidija Pelcl Mes, Jasmina Štaus Žižek, Franc Poredoš, Simona Vusič, Stanka Rajnar, Regina Ozmec, Darko Hederih

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ: Anita Zadravec, Jasmina Štaus Žižek, Bernarda Fras, Mihaela Janc, mag. Andrejka Zver, Monika Ropoša, Monika Bedök

ID DELO Z ROMI: Andrej Lainšček, Mojca Ropoša

JUTRANJE VARSTVO: Simona Vusič, Vesna Godina, Nada Rous, Matej Žalig, Marija Štaus, Bernarda Fras, Nataša Belec

PODALJŠANO BIVANJE
Marko Jerebič, Lidija Modlic, Andreja Strniša, Mateja Klemenčič, Mojca Ropoša, mag. Andrejka Zver, Jasmina Štaus Žižek, Nina Košir, Darja Grah, Andrejka Bojnec, Robert Vrbančič (Janja Horvat)

 

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov