Prijava na obvezne izbirne predmete 2020/2021

Spoštovani starši in učenci!

Prijava na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020/2021 poteka v elektronski obliki s pomočjo sistema eAsistenta. Zaradi tega mora vsaj eden izmed staršev imeti naročen osnovni brezplačen paket eAsistent.

Vsak učenec III. triade ima 2 uri izbirnih predmetov tedensko.

Ponudba izbirnih predmetov po razredih

 

Druge možnosti

V kolikor se odločite, da bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu imel namesto 2 ur tedensko povečano število ur to je 3 ure tedensko obveznih izbirnih predmetov, morate izpolniti obrazec Soglasje staršev za 3 ure izbirnih predmetov.

V kolikor se odločite, da bo vaš otrok v naslednjem šolskem letu imel namesto 2 ur tedensko zmanjšano število ur zaradi uveljanja obiskovanja glasbene šole, morate izpolniti obrazec Vloga za oprostitev pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo in najpozneje do 4. 9. 2020 potrdilo o vpisu v glasbeno šolo (v pisni obliki v tajništvo šole ali preko elektronske pošte pomočnici ravnateljice).

Izpolnjeno in podpisano soglasje ali vlogo pošljite do 19. 5. 2020 v elektronski obliki pomočnici Dariji Roš na elektronsko pošto darija.ros@osbeltinci.si ali preko eAsistenta.

 

Navodila za starše

Prijava na obvezne izbirne predmete poteka v eAsistentu.

Navodila za starše – prijava na izbirne predmete (pdf datoteka)

V sistemu eAsistent morate razvrstiti izbirne predmete. Na najvišja mesta – na mesta od 1 do 10 – prenesite predmete, ki bi jih otrok najraje obiskoval.

 

Dodatne informacije dobite pri pomočnici ravnateljice Dariji Roš (041 383 144, darija.ros@osbeltinci.si ali preko eAsistenta).

 

 

OBRAZCI

Soglasje staršev za 3 ure izbirnih predmetov

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo

Dostopnost