Šolski koledar za šolsko leto 2021/2022

Šolski koledar (z vnešenimi počitnicami, pisnimi preizkusi znanja, ŠVN, dnevi dejavnosti …)

Začetek pouka:
ponedeljek, 1. 9. 2021

Delovne sobote: V šolskem letu 2021/2022 ni načrtovanih delovnih sobot.

Počitnice

jesenske 25. 10. 2021–1. 11. 2021 Pouk se prične v torek, 2. 11. 2021
novoletne 25. 12. 2021–2. 1. 2022 Pouk se prične v ponedeljek, 3. 1. 2022
zimske 28. 2. 2022–4. 3. 2022 Pouk se prične v ponedeljek, 7. 3. 2022
prvomajske 27. 4. 2022–2. 5. 2022 Pouk se prične v torek, 3. 5. 2022

Drugi pouka prosti dnevi (prazniki in drugo)

ponedeljek, 7. 2. 2022 prost dan
torek, 8. 2. 2022 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ponedeljek, 18. 4. 2022 velikonočni ponedeljek

Konec ocenjevalnih obdobij

I. 31. 1. 2022 zaključek I. ocenjevalnega obdobja
II. 15. 6. 2022 zaključek pouka in razdelitev spričeval za učence 9.
razredov
24. 6. 2022 zaključek pouka in razdelitev spričeval učencem ostalih
razredov

Roki za predmetne, popravne in razredne izpite

16. 6.–29. 6. 2022 učenci 9. razreda (1. rok)
27. 6.–8. 7. 2022 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2022 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)


Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

3. 5.–15. 6. 2022 učenci 9. razreda (1. rok)
3. 5.–24. 6. 2022 učenci od 1. do 8. razreda (1. rok)
18. 8.–31. 8. 2022 učenci od 1. do 9. razreda (2. rok)

informativna dneva v srednjih šolah:
12. in 13. 2. 2022, petek in sobota

Konec pouka

15. 6. 2022 za učence 9. razredov in razdelitev spričeval
24. 6. 2022 za ostale učence in razdelitev spričeval

 

Dostopnost