Spoštovani starši in učenci!

Prijava na obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2017/2018 poteka v elektronski obliki s pomočjo sistema eAsistenta. Zaradi tega mora vsaj eden izmed staršev imeti naročen osnovni brezplačen paket eAsistent. Starši, ki eAsistenta ne uporabljate, lahko obrazec za izbiro izbirnih predmetov prevzamete pri pedagogu.

V sistemu eAsistent morate razvrstiti izbirne predmete. Na najvišja mesta – na mesta od 1 do 10 – prenesite predmete, ki bi jih otrok najraje obiskoval. Ko izbirne predmete razvrstite, natisnite obrazec, ga podpišite in oddajte razredniku. V primeru, da nimate možnosti tiskanja obrazca, se oglasite pri pedagogu, pomočnici ravnateljice ali računalničarki.

Predmeti, ki so označeni z zvezdico (na koncu imena predmeta), v posameznem razredu niso ponujani!

Prosimo vas, da na obrazcu dopišete, če boste uveljavljali obiskovanje glasbene šole.

Prijava na izbirne predmete je odprta od 11. 4. do 21. 4. 2017.

Dodatne informacije dobite pri pedagogu.

 

Ponudba izbirnih predmetov po razredih

Predstavitev obveznih in neobveznih izbirnih predmetov v šolskem letu 2017/2018

Soglasje staršev za 3 ure izbirnih predmetov

Vloga za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetov zaradi vključitve v glasbeno šolo