Neobvezni izbirni predmeti – 4., 5., 6. razred v 2020/2021

Osnovna šola poleg obveznih predmetov in obveznih izbirnih predmetov izvaja v šolskem letu 2020/2021 pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5., 6. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Zakon o osnovni šoli določa, da učenec v 4., 5. in 6. razredu lahko izbere največ 2 uri pouka neobveznih izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.
Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebina izbirnih premetov, ki jih ponuja naša šola, je predstavljena v tej publikaciji. Podrobnejši učni načrti predmetov so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

V tem šolskem letu ponujamo naslednje predmete:

Neobvezni izbirni predmeti

4. razred

5. razred

6. razred

Drugi tuji jezik Angleščina

x

x

x

Drugi tuji jezik Nemščina

x

x

x

Šport

x

x

x

Umetnost

x

x

x

Računalništvo

x

x

x

Tehnika

x

x

x

 

Navodila za prijavo

POMEMBNO!

Izbirate lahko med naslednjima možnostima:

a) Če učenec ne bo obiskoval neobveznih izbirnih predmetov, odkljukate možnost “Ne bo obiskoval nobenega predmeta”.

b) Če učenec bo obiskoval neobvezni izbirni predmet, odkljukate izbrani predmet ali predmeta s spodnjega seznama.

 

Rok za prijavo preko eAsistenta je od 11. 5. do 19. 5. 2020.

Dodatne informacije dobite pri pomočnici ravnateljice Dariji Roš (041 383 144, darija.ros@osbeltinci.si ali preko eAsistenta).

Dostopnost