ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče  dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.
Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev; za njihove starše pa se pripravi predavanje »Nadarjeni učenec v osnovni šoli«.
Za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.
Učitelji, starši ter svetovalna služba  sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metode in oblike dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tamara Repić, psiholog
Šolska svetovalna služba

 

OKVIRNI PROGRAM DELA Z NADARJENIMI OB POUKU:

 

Vsebina

Mentor

Učenci

Čas

Cankarjevo tekmovanje

Regina Ozmec

8. in 9. r.

skozi vse leto

Zabavna nemščina

Lidija Pelcl Mes 4. do 9. r.

skozi vse leto

Mladi likovniki v vrtnariji Franc Poredoš 4. do 9. r.

skozi vse leto

Fizika malo drugače Stanka Rajnar 6. do 9. r.

skozi vse leto

Jezik in kultura Jasmina Štaus Žižek 4. do 9. r.

skozi celo leto

Družboslovni-naravoslovni kolaž Simona Vusič 7. do 9. r.

skozi celo leto

 

TABORI ZA NADARJENE UČENCE:

 

Vsebina

Mentor

Učenci

Čas

Kraj

Ustvarjalnost mag. D. Hederih, in šol. mentorji 5. in 6. r. 11.-13. oktober 2017 Hodoš
Tečaj hitrega branja mag. D. Hederih 9. r. po dogovoru Moravske Toplice
Kvizi mag. D. Hederih 3., 4. r. in drugi po dogovoru OŠ Beltinci
Osebnostna rast mag. D. Hederih 7. in 8. r. predvidoma maja 2018 Olimje

Pedagog: Andrej Laišček

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
1. 9.-7. 9. 2018

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov