ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Izhodišče  dela z nadarjenimi je koncept dela za nadarjene učence. Odkrivanje nadarjenih učencev označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

Za učence 3. razreda se prične s postopkom evidentiranja možnih nadarjenih učencev; za njihove starše pa se pripravi predavanje »Nadarjeni učenec v osnovni šoli«.

Za učence 4. razreda se izvede postopek identifikacije učencev, ki so bili evidentirani. Postopek identifikacije zajema izpolnjevanje ocenjevalne lestvice učiteljev ter testiranje s testi sposobnosti in testi ustvarjalnosti. V postopek evidentiranja oz. identifikacije se učence lahko vključi tudi naknadno v višjih razredih osnovne šole.

Učitelji, starši ter svetovalna služba  sodelujejo pri pripravi individualiziranih programov. V le-teh se glede na otrokove potenciale načrtujejo prilagajanje metode in oblike dela v razredu. Nadarjenim učencem se omogoči vključevanje v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Tamara Repić, psiholog
Šolska svetovalna služba

 

Okvirni program dela z nadarjenimi ob pouku:

 

Področja

Učitelj

Razred

Izvajanje aktivnosti

1

Delo z nadarjenimi učenci 5. razredov

Cvetka Zlatar

5.

celoletno

2

Nemščina za nadarjene učence

Lidija Pelcl Mes

od 5. do 9.

celoletno

3

Delo z nadarjenimi učenci 6. razredov

Nataša Belec

6.

celoletno

4

Delo z nadarjenimi učenci na področju geografije – sodelovanje na natečajih in tekmovanjih

 Simona Vusič

 od 6. do 9.

 celoletno

5

Delo z nadarjenimi učenci na matematičnem področju

Nataša Jerebic

od 6. do 9.

celoletno

6

Priprava in sodelovanje na kvizih (Male sive celice, Prvaki znanja,…)

Marko Jerebič

od 6. do 9.

celoletno

7

Delo z nadarjenimi učenci na taborih

Darko Hederih

od 5. do 9.

celoletno

 

Tabori za nadarjene učence:

Vsebina

mentor

učenci

čas

kraj

Kvizi, uganke, logika mag. D. Hederih in šol. mentorji 5. in 6. r. 15 – 17. oktober 2018 Hodoš
Tečaj hitrega branja mag. D. Hederih 9. r. december 2018 Moravske toplice
Bližnjice in triki učenja mag. D. Hederih 7. r. in 8. r. maj ali junij 2019 Olimje
Kvizi mag. D. Hederih 3., 4. r. po dogovoru OŠ Beltinci

Pedagog: Andrej Laišček

Urniki

Urniki razredov

Urnik teden

Teden A velja za čas
24. 6. - 24. 6. 2019

Starejši prispevki

Prihajajoči dogodki

  • Ni dogodkov